Kansainvälistä fysioterapiapäivää vietetään 8.9. Tänä vuonna päivän teemana on nivelrikko

 

Nivelrikko on yleisin nivelsairaus ja se on myös kansanterveydellisesti merkittävä ongelma. Taudin perusongelma on, että rikkoutunut nivelrusto ei pysty kunnolla korjautumaan. Nivelrikko vaikuttaa niveleen kokonaisuutena, kohdistuen vaikutuksiltaan myös rustonalaiseen luuhun, ligamentteihin, nivelkapseliin sekä niveltä liikuttaviin lihaksiin.
Nivelrikko syntyy normaaliin niveleen kohdistuvan poikkeavan suuren mekaanisen kuormituksen seurauksena tai kun normaali kuormitus vaikuttaa ominaisuuksiltaan epänormaaliin nivelrustoon ja niveleen. Myös vanhat vammat voivat altistaa nivelrikolle.

 


Nivelrusto voi hyvin, kun koko nivel voi hyvin. Optimaalinen painon jakautuminen nivelpinnoille on tärkeää ja se edesauttaa tasapainoa ja liike hallintaa. Lihastyöskentelyn tulee olla koordinoitua sekä tasapainossa, tarkoittaen esimerkiksi polven osalta etureiden ja takareiden voimasuhdetta. Fysio-Eskolassa Jalkaklinikan palveluita on kehitetty jo vuodesta -89 alkaen. Jalkaterän ja nilkan vaikutus kehon kineettisessä ketjussa ylöspäin on huomioitu jo tuolloin, mahdollisia kuormitusvirheitä voidaan korjata toiminnallisilla tukipohjallisilla, mitkä muotoillaan perusteellisen alaraajatutkimuksen perusteella.
Lihasvoiman ja varsinkin lihastasapainon mittaus on tärkeää. Puolierot altistavat vaivoille eikä niitä välttämättä itse huomaa helposti. Suomalainen isokineettinen tutkimuslaite on satsauksemme lihasvoiman tarkkaan ja turvalliseen mittaamiseen, sekä tehokkaaseen harjoitteluun. Mittaustuloksista saadaan tarkkaa tietoa hermo-lihastoiminnasta eli voiman tuotosta, puolieroista sekä etu-takareiden välillä että oikean ja vasemman alaraajan välillä. Takareiden lihasvoiman tulisi olla vähintään 50% etureiden voimasta ja puolieron tulisi olla 10% sisällä.
Kaikkiaan nivelterveyttä voidaan parantaa sekä työikäisillä että senioreilla. Kotimaisen tutkimuksen mukaan työikäisillä säännöllinen ja kohtuullinen vapaa-ajan liikunta vähentää riskiä saada polven nivelrikko (Arokoski ym. 2000).

 

Ikääntyessä ruston entsymaattinen toiminta muuttuu. Tällöin entisestään korostuu lihastoiminnan ja -voiman merkitys nivelen aktiivisena tukena liikesuoritusten aikana. Etureiden voimatason säilyttäminen on polvinivelelle erittäin tärkeä.
Nivelvaurioiden hoitoon on suhtauduttava aktiivisesti, koska rustovaurio ei parane spontaanisti.
Nivelrikon kuntoutus on ollut meillä palveluiden keskiössä hyvin pitkään. Nivelrikon ennalta ehkäisyyn ja kuntoutukseen suositellaan ensisijaisesti liikuntaa. Terapeuttinen harjoittelu yhdistettynä yksilöllisiin hoitoihin ja ravintotehosteiden ohjaukseen on ollut meillä selkeä linjaus jo pitkään nivelrikon kuntoutuksessa.

 

Nivelrikkoteeman johdosta fysioterapeuttinen, mobilisoiva käsittely 69€/60min (72€ norm.) ja itsehoitotuotteet -25% (Incrediwear lämpötuotteet ja nivelvoiteet)
Tarjoukset voimassa 25.9. asti.

 

Lisäksi nivelrikkoryhmä alkaa keskiviikkona 21.9. klo 11:30 Olesalilla (Raatimiehenkatu 18). Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja kestää yhteensä 12 viikkoa. Ryhmässä harjoittelu toteutuu yksilöllisesti ja progressiivisesti edeten. Ryhmän etuihin on koettu hyvä vertaistuki!
Hinta 200€