Tuki- ja liikuntaelimistön arviointiin ja kuntoutuksen suunnitteluun

Toimintakykykartoitukset

Toimintakykykartoitusta käytetään joko kertaluontoisesti arvioimaan toimintakykyä ja ohjaamaan fysioterapian keskittymiskohteita tai alku- ja loppumittauksena, jolloin harjoittelujakson tulosta voidaan seurata ja arvioida. 
Meiltä löytyy kohdennettuna toimintakykytestaus seuraaville kohderyhmille:

  • Nuorten toimintakykykartoitus
  • Työikäisten toimintakykykartoitus
  • Senioreiden toimintakykykartoitus

Testeissä kartoitetaan liikkuvuutta, ryhtiä ja fyysistä toimintakykyä. 


Nuorten ja työikäisten kartoituksessa fyysistä toimintakykyä mitataan vartalon hallinnan testein ja lihasvoimanmittauksin, senioreiden kartoituksessa käytetään valtionkonttorin TOIMIVA-testiä. TOIMIVA-testi koostuu kuudesta eri osiosta, joissa arvioidaan kipua, uloshengityksen huippuvirtausta, tasapainoa, tuolilta ylösnousua (lihasvoima), käden puristusvoimaa ja kävelynopeutta. TOIMIVA-testiin on koottu vertailuarvot lähes 2600 henkilöltä. Vertailuarvot kertovat kunkin ikäryhmän keskiarvon tietyn testin osalta, myös sukupuoli on huomioitu. 

Ensimmäisellä kerralla (60min) suoritetaan mittaus ja toisella kerralla (45min) fysioterapeutti käy yhdessä asiakkaan kanssa tulokset läpi. Tulosten pohjalta fysioterapeutti on suunnitellut asiakkaalle kotiharjoitteet, jotka käydään yhdessä konkreettisesti läpi ja asiakas saa tästä myös kirjalliset ohjeet itselleen.