Tarkkaa lihastasapainon mittaamista ja laadukasta kuntoutusta Lappeenrannassa

Isokineettinen lihasvoiman mittaus- ja harjoittelulaite Fysio-Eskolalla on käytössään isokineettinen lihasvoiman mittaus- ja harjoittelulaite, jonka avulla saadaan hyvin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa lihasvoimasta, lihastasapainosta ja lihasten hermotuksesta. Isokineettinen laite mahdollistaa nilkkojen, polvien ja olkapäiden testaamisen, harjoittelun ja kuntoutuksen. Leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa isokineettinen laite mahdollistaa laadukkaan lihasvoimaharjoittelun ja kuntoutuksen seurannan. Teemme isokineettisiä mittauksia Lappeenrannassa. Ajanvaraukseen ja lisätietoihin ota yhteyttä! Luotettavaa ja informatiivista testaamista Kun halutaan saada tarkkaa ja luotettavaa tietoa lihasvoimasta ja lihastasapainosta - valitse isokineettinen lihasvoimanmittaus D-Com 600 laitteella.

Isokineettinen lihasvoiman mittaus- ja harjoittelulaite

Fysio-Eskolalla on käytössään isokineettinen lihasvoiman mittaus- ja harjoittelulaite, jonka avulla saadaan hyvin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa lihasvoimasta, lihastasapainosta ja lihasten hermotuksesta. Isokineettinen laite mahdollistaa nilkkojen, polvien ja olkapäiden testaamisen, harjoittelun ja kuntoutuksen. Leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa isokineettinen laite mahdollistaa laadukkaan lihasvoimaharjoittelun ja kuntoutuksen seurannan.

Teemme isokineettisiä mittauksia Lappeenrannassa. Ajanvaraukseen ja lisätietoihin ota yhteyttä!

Luotettavaa ja informatiivista testaamista

Kun halutaan saada tarkkaa ja luotettavaa tietoa lihasvoimasta ja lihastasapainosta - valitse isokineettinen lihasvoimanmittaus D-Com 600 laitteella.

Nilkan ja polven testauksessa kartoitetaan: Nilkan/polven ojentaja- ja koukistajalihasten voima Lihastasapaino ojentaja- ja koukistajalihasten suhteen Alaraajojen lihasvoimien puolierot Hermo-lihasjärjestelmän toimintakyky Harjoitusohjeet mittaustulosten perusteella Olkapään testauksessa kartoitetaan: Olkapään ulko- ja sisäkiertäjälihasten voima Lihastasapaino ulko- ja sisäkiertäjälihasten suhteen Yläraajojen lihasvoimien puolierot Hermo-lihasjärjestelmän toimintakyky Harjoitusohjeet mittaustulosten perusteella

Nilkan ja polven testauksessa kartoitetaan:

  • Nilkan/polven ojentaja- ja koukistajalihasten voima
  • Lihastasapaino ojentaja- ja koukistajalihasten suhteen
  • Alaraajojen lihasvoimien puolierot
  • Hermo-lihasjärjestelmän toimintakyky
  • Harjoitusohjeet mittaustulosten perusteella

Olkapään testauksessa kartoitetaan:

  • Olkapään ulko- ja sisäkiertäjälihasten voima
  • Lihastasapaino ulko- ja sisäkiertäjälihasten suhteen
  • Yläraajojen lihasvoimien puolierot
  • Hermo-lihasjärjestelmän toimintakyky
  • Harjoitusohjeet mittaustulosten perusteella

Isokineettiseen mittaukseen varataan aikaa 60-75min, jonka aikana suoritetaan mittaus ja saat testipalautteen. Testipalautteen pohjalta voidaan suunnitella toimenpiteet toimintakyvyn parantamiseksi arjen askareissa, töissä tai urheilun parissa.

Harjoittelu laitteen kanssa kerran viikossa auttaa tehostamaan harjoittelun vaikutuksia ja näet jokaisella kerralla lihasvoimien ja -tasapainon kehittymisen tason. 

Tehokkaampaa ja mitattavampaa kuntoutusta

Kärsitkö olkapään, polven tai nilkan kivuista? Onko sinulla edessä tai ollut nilkan, polven tai olkapään leikkaus? Tarvitsetko tietoa lihasvoimasta ja lihastasapainosta suorituskyvyn parantamiseksi arjen askareissa tai urheilussa? Näihin kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin on mahdollista saada tietoa isokineettisellä lihasvoimanmittauksella.

Pehmytkudosten vaivoissa ja vammoissa on usein kysymys vääränlaisesta kuormituksesta. Lihastasapainon määrittäminen on silloin tärkeässä roolissa ongelmien korjaamiseksi. Mikäli esimerkiksi olkapääkivussa olkanivelen sisäkiertäjälihakset ovat heikot suhteessa ulkokiertäjälihaksiin, hyvin todennäköisesti tällöin olkanivelen liikkeissä lihakset toimivat epätasapainossa aiheuttaen vääränlaisen kuormitusmallin ja näin ollen synnyttää kiputilan.

Isokineettistä laitetta voidaan hyödyntää ennen leikkausta ja leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa. Ennen leikkausta on mahdollista harjoittaa esimerkiksi polvinivelen lihaksia, jolloin leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen lihasvoimien suhteen on nopeampaa. Testaamalla lihasvoimat ja -tasapaino jo ennen leikkausta on mahdollista arvioida leikkauksen jälkeistä tilannetta lihasvoimien suhteen ja sitä kautta laatia tehokas harjoitusohjelma, jossa voidaan myös hyödyntää isokineettistä laitetta laadukkaaseen harjoitteluun. Kuntoutusjakson aikana laitteella voidaan seurata edistymistä ja todeta milloin leikatun alueen lihasvoima ja -tasapaino on palautunut leikkausta edeltäneelle tai paremmalle tasolle, joka mahdollistaa turvallisen paluun työhön ja urheiluun.

Katso, miten polvea harjoitetaan isokineettisellä laitteella.

Katso, miten olkapäätä harjoitetaan isokineettisellä laitteella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

SaiPan A-juniorit mittauksessa

Saipan A-junioreista 10 pelaajaa kävi syyskuun 2014 aikana Fysio-Eskolassa isokineettisessä mittauksessa.  Mittaukseen tulevat pelaajat olivat valmentajan valitsemia pelaajia, joilla ei ollut taustalla vammoja, eli testasimme ns. terveitä urheilijoita.

Testauksen tarkoituksena oli kartoittaa pelaajien lihasvoimat, lihastasapaino etu- ja takareiden välillä sekä oikean ja vasemman alaraajan välillä. Käyrät näyttivät myös, miten hyvin lihasten hermotus toimii. Testausten perusteella pystyisimme puuttumaan ajoissa mahdollisiin lihasepätasapainoihin ja tätä kautta ennaltaehkäisemään mahdollisia vammoja. Ennen testauksia katsoimme myös urheilijoiden yhdellä ja kahdella jalalla tehtävän kyykyn linjaukset.

10 pelaajan joukosta kolmella oli liian suuret puolierot oikean ja vasemman jalan välillä. Normaalisti puoliero jalkojen välillä saa olla enintään 10 %. Lisäksi kahdella pelaajalla oli myös etureiden ja takareiden suhteessa ongelma, eli näissä tapauksissa takareisi oli liian heikko suhteessa etureiteen, kun takareiden tulisi olla minimissään 50 % etureiden voimasta. Muutamalla pelaajalla kehitettävää oli lähinnä räjähtävyydessä.

Oikean ja vasemman jalan väliset puolierot tai etureiden ja takareiden väliset epäsuhdat voivat altistaa vammoille, kasvattaa lihasepätasapainoa ja tietysti vaikuttaa kokonaisvaltaisesti harjoitteluun, peleihin ja luistelunopeuteen. Nämä lihasepätasapainot olivat jääneet myös valmentajilta sekä pelaajilta itseltään huomaamatta.

Palaute mittauksista annettiin sekä pelaajille että valmentajalle. Mittausten jälkeen valmentaja teki yhdessä pelaajan kanssa vielä henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, jossa mm. kyseisen pelaajan kehitysalueet käytiin läpi. Valmentaja Tuomo Ropon mukaan mittausten pohjalta tiettyjen pelaajien harjoituksia muutettiin. Pelaajille, joilla takareisi oli epäsuhtainen etureiden kanssa, lisättiin spesifejä takareiden harjoitteita. Pelaajat, joilla oli puolieroja jalkojen välillä, aloittavat yhden jalan harjoitteet jatkossa heikommalla jalalla.

Mittauksiin liittyen teimme myös karkeat silmäykset kyykkylinjauksista. Näissä testeissä huomasimme, että osalla pelaajista oli paljon lihaskireyksiä, jotka vaikuttivat myös testituloksiin. Nämä pelaajat ovat lisänneet kehonhuoltoharjoitteita osaksi voimaharjoittelua ja ovat alkaneet kiinnittää huomioita enemmän liikkuvuuteen jokapäiväisessä harjoittelussaan.

Jussi markkanen

Tarkoituksena olisi, että pelaajat, joilta puolieroja löytyi, palaisivat uusintamittauksiin vuoden lopussa. Näin pystymme arvioimaan, ovatko muutokset harjoitteluohjelmassa olleet riittäviä.

Pelaajat itse kokivat mittauksen todella positiivisena ja konkreettisena apuna oman kehityssuunnitelman tekoon ja toteutukseen. Samalla testitulokset toimivat hyvänä motivaattorina pelaajille.

Pelaajien kommentteja

Ville Vainikainen:

"Näkee itse konkreettisesti missä mennään voimantuoton suhteen. Toinen jalka oli vahvempi kuin toinen. Olen tulosten perusteella pystynyt voimaharjoittelussa keskittymään heikomman jalan vahvistamiseen, esim. aloittamalla aina heikommalla jalalla ja kiinnittänyt huomiota esim. jalkakyykyssä heikomman jalan työskentelyyn."

Santeri Lipiäinen:

"Testitulokset vahvistivat sitä, minkä jo fysiikkatestien perusteella tiesin suurimmaksi fysiikkaharjoittelun kehityskohteekseni, eli räjähtävyyden lisääminen."

Pietari Koskelainen:

"Hyvä herätys huonon liikkuvuuden vaikutuksista voimantuottoon. Olen kiinnittänyt paljon aiempaa enemmän huomiota lihashuoltoon ja liikkuvuusharjoitteluun. Olen tehnyt myös osan voimaharjoituksista enemmin liikkuvuuspainotteisina perusvoimaharjoittelun sijaan."

Lue myös Etelä-Saimaan (18.1.2015) juttu "Larsson palaa SaiPan vahvuuteen".