Tarkkaa lihastasapainon mittaamista ja laadukasta kuntoutusta Lappeenrannassa


Isokineettinen lihasvoiman mittaus- ja harjoittelulaite


Fysio-Eskolalla on käytössään isokineettinen lihasvoiman mittaus- ja harjoittelulaite, jonka avulla saadaan hyvin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa lihasvoimasta, lihastasapainosta ja lihasten hermotuksesta. Isokineettinen laite mahdollistaa nilkkojen, polvien ja olkapäiden testaamisen, harjoittelun ja kuntoutuksen. Leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa isokineettinen laite mahdollistaa laadukkaan lihasvoimaharjoittelun ja kuntoutuksen seurannan.

Teemme isokineettisiä mittauksia Lappeenrannassa. Ajanvaraus puh. 020 743 7290.


Luotettavaa ja informatiivista testaamista


Kun halutaan saada tarkkaa ja luotettavaa tietoa lihasvoimasta ja lihastasapainosta - valitse isokineettinen lihasvoimanmittaus D-Com 600 laitteella.
Nilkan ja polven testauksessa kartoitetaan:


  • Nilkan/polven ojentaja- ja koukistajalihasten voima
  • Lihastasapaino ojentaja- ja koukistajalihasten suhteen
  • Alaraajojen lihasvoimien puolierot
  • Hermo-lihasjärjestelmän toimintakyky
  • Harjoitusohjeet mittaustulosten perusteella


Olkapään testauksessa kartoitetaan:


  • Olkapään ulko- ja sisäkiertäjälihasten voima
  • Lihastasapaino ulko- ja sisäkiertäjälihasten suhteen
  • Yläraajojen lihasvoimien puolierot
  • Hermo-lihasjärjestelmän toimintakyky
  • Harjoitusohjeet mittaustulosten perusteella


Isokineettiseen mittaukseen varataan aikaa 60-75min, jonka aikana suoritetaan mittaus ja saat testipalautteen. Testipalautteen pohjalta voidaan suunnitella toimenpiteet toimintakyvyn parantamiseksi arjen askareissa, töissä tai urheilun parissa.


Harjoittelu laitteen kanssa kerran viikossa auttaa tehostamaan harjoittelun vaikutuksia ja näet jokaisella kerralla lihasvoimien ja -tasapainon kehittymisen tason. 


Tehokkaampaa ja mitattavampaa kuntoutusta


Kärsitkö olkapään, polven tai nilkan kivuista? Onko sinulla edessä tai ollut nilkan, polven tai olkapään leikkaus? Tarvitsetko tietoa lihasvoimasta ja lihastasapainosta suorituskyvyn parantamiseksi arjen askareissa tai urheilussa? Näihin kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin on mahdollista saada tietoa isokineettisellä lihasvoimanmittauksella.


Pehmytkudosten vaivoissa ja vammoissa on usein kysymys vääränlaisesta kuormituksesta. Lihastasapainon määrittäminen on silloin tärkeässä roolissa ongelmien korjaamiseksi. Mikäli esimerkiksi olkapääkivussa olkanivelen sisäkiertäjälihakset ovat heikot suhteessa ulkokiertäjälihaksiin, hyvin todennäköisesti tällöin olkanivelen liikkeissä lihakset toimivat epätasapainossa aiheuttaen vääränlaisen kuormitusmallin ja näin ollen synnyttää kiputilan.


Isokineettistä laitetta voidaan hyödyntää ennen leikkausta ja leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa. Ennen leikkausta on mahdollista harjoittaa esimerkiksi polvinivelen lihaksia, jolloin leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen lihasvoimien suhteen on nopeampaa. Testaamalla lihasvoimat ja -tasapaino jo ennen leikkausta on mahdollista arvioida leikkauksen jälkeistä tilannetta lihasvoimien suhteen ja sitä kautta laatia tehokas harjoitusohjelma, jossa voidaan myös hyödyntää isokineettistä laitetta laadukkaaseen harjoitteluun. Kuntoutusjakson aikana laitteella voidaan seurata edistymistä ja todeta milloin leikatun alueen lihasvoima ja -tasapaino on palautunut leikkausta edeltäneelle tai paremmalle tasolle, joka mahdollistaa turvallisen paluun työhön ja urheiluun.


Ota yhteyttä ja kysy lisää!