Kiertävää huimausta, pahoin­vointia ja kömpelyyttä?

Kiertävä huimaus, joka alkaa monesti aamuisin, matkapahoinvointi, kömpelyys, lukihäiriöt...  Kuulostaako tutulta?

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on hyvin yleinen vaiva, joka on kuitenkin vielä liian vähän diagnosoitu. Dosentti Tapani Rahkon mukaan noin 80 % tasapainohäiriöistä johtuu jonkinasteisesta asentohuimauksesta. Ongelma voi olla hyvin lievä ja huomaamaton pitkään. 

Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa huimausoireet alkavat monesti aamuisin. Oireet voivat olla hyvinkin voimakkaat ja niihin voi liittyä voimakasta pahoinvointia. Taustalla voi olla stressiä, hartiakireyttä tai muita tekijöitä, jotka kasaantuessaan laukaisevat oireet.  Muita tyypillisiä muita oireita ovat mm. matkapahoinvointi, meripahoinvointi, kömpelyys, korkean-, ahtaan- ja avoimenpaikan kammo. Hyvänlaatuisella asentohuimauksella on myös todistetusti suuri yhteys lukihäiriöihin.

Mistä hyvänlaatuinen asentohuimaus sitten johtuu? Korvassa on suoraviivaista liikettä aistiva elin, jossa on kalkkikivihiukkasia. Kun ihminen liikkuu eteenpäin "sora" jää painonsa takia hiukan jälkeen ja kertoo hermosoluille kuinka paljon liikuttiin ja mihin suuntaan. Hitusia voi kuitenkin joutua viereisiin, kiertoliikettä sääteleviin kaarikäytäviin. Kaarikäytävien nesteeseen joutuneet hituset liikkuvat viiveellä ja aiheuttavat häiriötä ja virhesignaalia. Tuloksena voi syntyä huimaus, epävarmuus tai esimerkiksi lukemisen häiriöt. Kun liikkumiseen liittyy epävarmuutta tai huimausta, yrittää keho korjata tämän tilan kiinnittämällä katseen ja jännittämällä lihakset. Hartiakireydet toisaalta vielä ruokkivat huimausta, syntyy oravanpyörä. 

Jos hoidetaan pelkkiä lihaskireyksiä siinä toivossa, että se helpottaa myös huimausoireet, ollaan nopeasti alkutilanteessa. Hyvänlaatuinen asentohuimaus on saatava ensin hallintaan, myöhemmin lihaskireyksien hoito tukee hoitoja. Kun korjataan tasapaino-ongelmat, myös lihaskireydet vähenevät.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että hyvänlaatuista asentohuimausta voidaan hoitaa ja oireet saadaan pois oikeanlaisella hoidolla. Tutkituta Fysio-Eskolan asiaan perehtyneellä ammattilaisella kummalla puolella ongelma on, vai onko se peräti molemmin puoleista.  Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoitokäytäntö on muuttunut aikaisemmasta. Jos olet saanut hoito-ohjeesi vuosia sitten, eikä näillä oireet ole täysin helpottaneet on hyvä käydä Fysio-Eskolassa päivittämässä hoito-ohjeesi.